Våra böcker

Om kroppen
Folksjukdomar
Barn och föräldrar
Människan i världen
Medicinhistoria
KIs forskare skriver
Forskning och fortbildning
Livsviktiga debattböcker
E-böcker
Karolinska Institutet 200 år!

Multipel skleros

Multipel skleros

sAuthorsName

sKeyWords

Oluf Andersen
Jan Fagius
Jan Hillert
Magnhild Sandberg
Tomas Olsson

Patienter med MS och deras anhöriga ger ofta uttryck för en vilsenhet i sitt sökande efter kunskap och efterlyser god skriftlig information. Denna bok ger svar på en rad frågor om sjukdomen Multipel skleros.
Boken finns inte längre i lager.


Hur är nervsystemet uppbyggt? Hur fastställer man att det rör sig om MS och är det ärftligt? Är den yttre orsaken till MS en infektion? Hur uppkommer MS-härden och varför är det svårt att påvisa behandlingseffekt? Finns behandling och hur inverkar MS på det dagliga livet?

Multipel skleros, MS, är i Sverige och flera liknande länder den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga vuxna. Multipel skleros betyder ”många ärrhärdar”. De är förlagda till nervsystemet och hindrar dess normala funktion. Sjukdomsförloppet är nyckfullt och oförutsägbart och den exakta orsaken är inte klarlagd. Sådana faktorer har gjort MS till en ”gåtfull” och mytomspunnen sjukdom.

Författare
JAN FAGIUS, docent vid neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, OLUF ANDERSEN är professor med särskild inriktning på MS, neurologiska
kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, JAN HILLERT, professor, neurologiska kliniken, Karolinska institutet, Huddinge, TOMAS, OLSSON i molekylär medicin och klinisk neurolog vid Karolinska sjukhuset, Stockholm, MAGNHILD SANDBERG, docent i neurologi vid Lunds universitet.

Recensioner:
Nu har de fem neurologer i Sverige, som har den största erfarenheten och kunskapen, sammanställt en färsk studie, där alla sjukdomens aspekter gås igenom. Boken hade tjänat på att andra specialister - rehabläkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer - belyst sina specialområden. Jämfört med för några år sedan har neurologerna fått en mer nyanserad bild av de sociala, psykologiska och vardagliga konsekvenserna, så totalt sett är skriften Multipel skleros en mycket bra utgångspunkt för den som behöver lära sig mer om folksjukdomen MS.

Nilla Bolding, Bibliotekstjänst

MS, multiple skleros, nervsystemet, Oluf Andersen,
Pris: 198 kr
ISBN 978-91-85565-10-8
Språk Svenska
Utgivning apr 2007
Format 135 x 215 mm
Häftad
Sidor 128
 
Högupplöstbild (tif)

Övriga böcker av samme författare

Sök titel, författare eller ISBN

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Om våra böcker

Årets Guldmedalj från Haro tilldelas Ulla Waldenström
2015-05-13

Karolinska Institutet förnya sitt förlag
2015-02-18

Ny ebok för småbarnsföräldrar
2015-02-18

Debatt i GP om behovet av förskoleforskning.
2015-02-03

Kapitalismens kvacksalveri.
2015-01-13

Intervju med Johan Frostegård i TV om "Den ekonomiska människans fall"
2014-12-02

 

Riksförbundet HjärtLung

Reumatikerförbundet
Karolinska Institutet
Hjärnfonden

Hjärtlungfonden

AlzheimerföreningenKarolinska Institutet University Press AB

S-171 65 SOLNA 

Styrelsens säte Stockholm

org nr 556610-9756Förlagschef Cecilia Runnström

08-524 87090 info@kiup.se


08-524 87090