Våra böcker

Om kroppen
Folksjukdomar
Barn och föräldrar
Människan i världen
Medicinhistoria
KIs forskare skriver
Forskning och fortbildning
Livsviktiga debattböcker
E-böcker
Karolinska Institutet 200 år!

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

sAuthorsName

sKeyWords

Jörgen Nordenström

Denna första svenska handbok i EBMs grunder leder läsaren, steg för steg, genom en process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens mest kända detektivpar anlitats, nämligen Sherlock Holmes och Dr. John Watson.

Evidensbaserad medicin (EBM) innebär att bästa vetenskapliga underlag tillsammans med beprövad erfarenhet utnyttjas för beslut om vård av enskilda patienter.
Handboken riktar sig till såväl läkarstudenter och andra vårdstuderande, som till läkare och andra vårdgivare som redan är verksamma inom vården.

"Denna koncisa och initierade handbok i EBM är ett välkommet tillskott för att underlätta användningen av EBM i sjukvården - en utmärkt introduktion till EBM för studenter och en värdefull resurs för alla som vill praktisera en säkrare, bättre och mer kostadseffektiv sjukvård"

Jörgen Nordenström är professor ikirurgi vid Karolinska Institutet och har en mångårig erfarenhet av EBM-utbildning av läkarstudenter och avläkare under specialistutbildning.

Pris: 222 kr
ISBN 9789185565122
Utgivning dec 2004
Format 170x170mm
Häftad
Sidor 79
 

Övriga böcker av samme författare

Körteljakten
Värdebaserad vård
Värdebaserad vård/E-bok

Sök titel, författare eller ISBN

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Om våra böcker

Årets Guldmedalj från Haro tilldelas Ulla Waldenström
2015-05-13

Karolinska Institutet förnya sitt förlag
2015-02-18

Ny ebok för småbarnsföräldrar
2015-02-18

Debatt i GP om behovet av förskoleforskning.
2015-02-03

Kapitalismens kvacksalveri.
2015-01-13

Intervju med Johan Frostegård i TV om "Den ekonomiska människans fall"
2014-12-02

 

Riksförbundet HjärtLung

Reumatikerförbundet
Karolinska Institutet
Hjärnfonden

Hjärtlungfonden

Alzheimerföreningen