Smart med personalplanering

Du som har personal och ska hantera deras arbetstider, du kan satsa på att ha en personalplanerare och personalplanering. Med personalplanering är det enklare att planera in när du behöver ha mer eller mindre personal i till exempelvis din butik. Hos Imas kan du få tillgång till en automatiserad schemaläggningssystem. Den bygger sin information från besöksräknarna. Då kan du ta in personal som passar kundflödet. En besöksräknare är därmed bra att ha med, som räknar hur många besökare eller kunder du har under olika tidpunkter, dagar eller veckor. Efter denna statistik kan den smarta personalplaneraren ta in extra personal under vissa tider, då det ofta är mycket kunder. Systemet går även att koppla med andra system för att utföra andra mätningar.

Planera personal med ett smart system

Att veta hur mycket personal du måste ha under vissa tidpunkter i butiken är inte alltid lätt. Kanske du vet att det krävs extra runt vissa högtider, men har svårt att planera in resten av året. Med en smart personalplanering som kopplas samman med en besöksräknare, så kan den räkna ut det åt dig. Det eftersom den vet hur många besökare du har under en dag, vilka tider de väljer att komma och kan då ge dig bra statistik över det. Du kan därmed på ett enkelt sätt planera in personal per timme som baseras på hur stort flöde av kunder du har. Om du tycker att detta låter intressant, kontakta Imas, så kan de berätta mer eller visa dig en demo av hur det hela fungerar. Det så att du kan få se hur det går till.